انتقادات وپیشنهادات

اشتراک گذاری این مطلب:

دهیاری باغان آماده دریافت انتقادات ،پیشنهادات ودرخواستهای شما درباره روستای باغان می باشد. شما می توانید پیامهای خود رابه سامانه پیامکی دهیاری باغان به شماره ۵۰۰۰۵۸۵۸۷۶۵ ارسال نمایید.

همچنین‌می‌توانیدازایمیل

dehyar@dbaghan.ir

انتقادات وپیشنهادات یا درخواستهای خود را برای دهیارباغان ارسال نمایید.

تمامی پیامهای شما از روشهای فوق مستقیما توسط دهیارباغان دریافت وبررسی می گردد.